17 t/m 26 oktober 2018

In dit tiendaagse reisprogramma zullen de deelnemers Israël en Palestina verkennen en meer te weten komen over de recente politieke ontwikkelingen en het religieuze en sociale leven in Palestina en Israël. Een bijzondere focus zal het dagelijks leven van lokale gemeenschappen zijn. Deelnemers zullen een beter begrip verwerven van de politieke situatie in het gebied, het religieuze landschap en de dynamiek tussen seculiere en religieusorthodoxe levensstijlen.

Vraag je je af wat de rol van cultuur, religie en politiek is in het dagelijks leven van Israëli’s en Palestijnen? Tijdens de reis krijg je hierop antwoorden van organisaties en personen die bereid zijn over grenzen heen te kijken. Iedere reisdag zullen deelnemers een kort bezinningsmoment delen naar aanleiding van de ervaringen van de dag.

* Dag 1
Route: Van Amsterdam naar Bethlehem via Tel Aviv
Verblijf: Bethlehem (bij gastgezinnen)

Dag 2
Verblijf: Bethlehem (bij gastgezinnen)
Bezoek: Arabisch Onderwijscentrum (AEI), de muur
Beschrijving: Na op het Soemoed Verhalenhuis van Palestijnse vrouwen te horen over hun dagelijkse leefomstandigheden, zullen we een wandeling maken langs de 9-meter hoge afscheidingsmuur in Bethlehem en via muurposters kennismaken met verhalen van Palestijnse vrouwen en jongeren. In het nabijgelegen vluchtelingenkamp Aida zullen we horen over kernproblemen in het Palestijns-Israëlische conflict. Ook het volgen van een kook-workshop is hier mogelijk. Natuurlijk zullen we de Geboortekerk bezoeken. Het AEI zal je daarna vertellen over een moslim-christelijk leerproject, Samen Leven in het Heilige Land, dat op scholen op de Westelijke Jordaanoever wordt gegeven.

Dag 3
Verblijf: Bethlehem (bij gastgezinnen)
Bezoek: Hebron, Tent of Nations, een joodse nederzetting
Beschrijving: We zullen Hebron en de Grot van Machpela met synagoge en de moskee van Abraham bezoeken. Ofschoon de situatie in Hebron niet makkelijk is, is het goed om deze met eigen ogen te zien. In de namiddag bezoeken we de Tent of Nations, een project van leden van een Palestijns boerengezin die niet van hun land weg willen gaan. Is het mogelijk om “te weigeren vijanden te zijn?” Tijdens een bezoek aan een joodse nederzetting praten we met een van de bewoners.

Dag 4
Verblijf: Bethlehem (bij gastgezinnen)
Bezoek: Jeruzalem, synagoge
Beschrijving: ‘s Ochtends zullen we de religieuze diversiteit in Jeruzalem ontdekken met een bezoek aan de belangrijkste religieuze monumenten in de oude stad van Jeruzalem (o.a. de Rotskoepel, de Klaagmuur en de Heilige Grafkerk). In de middag zullen we spreken met een rabbijn die betrokken was bij de organisatie Rabbis for Human Rights en bezoeken we een synagoge.

Dag 5
Verblijf: Bethlehem (bij gastgezinnen)
Vrije dag: kies een daginvulling naar keuze. Suggesties: Jeruzalem (oude of nieuwe stad), woestijnwandeling of een dag naar Nablus.

Dag 6
Route: Van Bethlehem naar Nes Ammim via Tel Aviv
Verblijf: Nes Ammim (in appartementen)
Bezoek: Sadaka-Reut, mizrahi organisatie
Beschrijving: Tel Aviv wordt soms beschouwd als een seculier, vrij eiland in een land waar religieuze en nationalistische krachten aan invloed winnen. We bezoeken twee organisaties die werken voor een meer gelijkwaardige en eerlijke Israëlische samenleving. We leren over de kloof tussen ashkenaziem en mizrahim (joodse Israëli’s van Europese respectievelijk van Oosterse afkomst) binnen de maatschappij. Ook het dialoogwerk van Sadaka-Reut in Jaffa zal belicht worden.

Dag 7
Verblijf: Nes Ammim (in appartementen)
Bezoek: Nazareth, stedelijke kibboets, Meer van Galilea
Beschrijving: Binnen Nazareth leven islamitische en christelijke gemeenschappen zij aan zij. Tijdens een rondleiding door de oude stad zullen we naast de dialoog van het dagelijks leven ook de scheidslijnen tussen gemeenschappen ervaren. In een stedelijke kibboets zullen we leren over het werk dat daar met verschillende groepen binnen de Israëlische samenleving gedaan wordt. Tijdens een verfrissende boottocht op het Meer van Galilea verkennen we de omgeving.

Dag 8
Verblijf: Nes Ammim (in appartementen)
Bezoek: Haifa, Druzendorp
Beschrijving: Vandaag bezoeken we Haifa en omgeving. In Haifa, de derde grote stad in Israël, zullen we organisaties bezoeken waar we meer over het dagelijks leven in deze gemengde stad zullen leren. Een Palestijnse organisatie vertelt meer over de positie van de Arabische burgers binnen Israël. Een joodse organisatie bestaande uit nieuwe immigranten geeft ons een inkijkje in projecten die zij uitvoeren voor jongeren uit sociale achterstandswijken. In de middag bezoeken we een Druzendorp op de top van de berg Karmel om te ontdekken hoe deze kleine minderheid in Israël standhoudt.

Dag 9
Verblijf: Nes Ammim (in appartementen)
Bezoek: Lohamei Hagetaot, Akko
Beschrijving: In de ochtend zullen we het Huis van de Ghetto Strijders in Lohamei Hagetaot bezoeken. We hebben een ontmoeting met een vertegenwoordiger van het Centrum voor Humanistisch Onderwijs dat in het museum is gehuisvest. Daarna zullen we de gemengde stad Akko bezoeken en ons bij de zee ontspannen voor een terugblik op de ervaringen van de reis.

Dag 10
Route: Van Nes Ammim naar Amsterdam via Tel Aviv

* Het programma is afhankelijk van de beschikbaarheid van de mensen en organisaties die worden bezocht.